Servicii de Mentenanta

REGIO  este un furnizor tratidional de servicii de mentenanta pentru SDC.

 • Sisteme tehnologice carburanti
  • Pompe
  • TLG
 • POS
 • LPG
 • Sisteme de securitate

Dezvoltând propriul sistem de management al activităților de întreținere, REGIO   este unul dintre promotorii flat fee concept – all inclusive

 • Manopera
 • Piese de Schimb
 • Transport
 • Indicatori de Performanță (KPI):
  • AVBT – Disponibilitatea echipamentelor critice [%]
  • MTBF – Timpul mediu între defecțiuni totale succesive [zile]

CTR   – Defecțiuni rezolvate în timpii contractuali, raportate la numărul total de defecțiuni [%]